ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

MEDIPASS

Επωνυμία: MEDIPASS I.K.E
Εταιρικό Kεφάλαιο: 120.727,00€ (κεφαλαιακές και εξωκεφαλαιακές εισφορές)
Αρ. ΓΕΜΗ: 143218703000
Εδρα: ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Δήμητρας 2, 15234

Εταίροι:

  • Γεώργιος Κοντοβαζαινίτης κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, επί της οδού Καραολή Δημητρίου αρ. 11.  (Κεφαλαιακές Εισφορές)
  • Παναγιώτης Κοντοβαζαινίτης κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Παντελή Χορν αρ. 3 (Κεφαλαιακές Εισφορές)
  • Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος του Χρήστου κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, επί της οδού Ήρας, αρ. 9 (Κεφαλαιακές & Εξωκεφαλαιακές Εισφορές)
  • Παρασκευή Γεωργακοπούλου κάτοικος Αιγαλέου, επί της οδού Ευκλείδου αρ 6 (Κεφαλαιακές & Εξωκεφαλαιακές Εισφορές)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:

Περικλής Λάζαρος του Βασιλείου κάτοικος Γέρακα Αττικής

Choose your treatment and leave the rest to Medipass

Request a quote